Czym są akcje i jak w nie inwestować?

Do grona najważniejszych pojęć związanych z inwestowaniem na giełdzie zaliczane są akcje. To jeden z podstawowych instrumentów finansowych, na których można całkiem dobrze zarobić. Co zatem warto wiedzieć na ich temat? Jak w nie inwestować, aby czerpać z tego korzyści?

Czym są akcje?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, akcje są papierami wartościowymi, które: po pierwsze: łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, a po drugie: wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcje dzieli się na imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme i założycielskie. Z tytułu akcji przysługują prawa majątkowe oraz korporacyjne.

Jak działają fundusze akcyjne?

Chcąc skutecznie inwestować na giełdzie, należy dostosować się do panujących na niej zasad. Konieczna jest przy tym znajomość pewnych mechanizmów. W tym kontekście mówi się o dwóch kluczowych zjawiskach, jakimi są dystrybucja papierów wartościowych oraz akumulacja. Dystrybucja ma miejsce przed bessą, a akumulacja przed hossą. Zarówno dystrybucja, jak i akumulacja akcji, są prowadzone co kilka lat, co punktu widzenia inwestorów jest oczywiście plusem. W fazie akumulacji inwestorzy wykazują niską aktywność – ci najbardziej doświadczeni prowadzą skup akcji, które w tym okresie odnotowują spadek cen. Oczywiście spadki nie trwają wiecznie – w pewnym momencie wyhamowują, po czym następuje wzrost cen. Właśnie wtedy można najlepiej zarobić, sprzedając akcje po wysokich cenach.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje to jedna z najpopularniejszych metod inwestowania, niemniej obarczona jest pewnym ryzykiem strat – w zależności od różnych czynników. W pierwszej kolejności trzeba jednak założyć rachunek maklerski, bez którego przeprowadzanie transakcji na giełdzie w ogóle nie jest możliwe. W tym celu należy nawiązać współpracę z domem maklerskim, którego oferta odpowiada indywidualnym wymogom pod kątem ceny oraz zawartości.

https://www.pcdm.pl/